Att använda informationen på webbplatsen
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Woki arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Woki inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright
Innehållet på webbplatsen ägs av CPJ Restauranger AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Woki. Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar
Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med Woki Webmaster. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotype från annan webbplats.

Woki policy för integritetsskydd
Woki månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn
Policyn handlar om hur Woki hanterar den personliga information som Woki mottar och samlar in genom webbplatsen www.woki.com. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Policyn behandlar inte andra företag som Woki inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Woki. Woki tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Woki gör med informationen
Woki samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Woki mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Woki använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster. Woki säljer inte informationen till någon tredje part.

Användningsstatistik
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc.Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbplatsen (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker ni till att Google behandlar er information på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Uppdatering av Sitepolicy
Woki kan när som helst revidera denna Sitepolicy genom att uppdatera den.